Výroční zpráva za rok 2020

Zprávy o našich aktivitách naleznete podrobně zpracované ve Výroční zprávě 2020.

Za uplynulý rok 2020 bychom rádi poděkovali jak psovodům a jejich psům, kteří věnují svůj volný čas a úsilí k tréninku, tak všem našim příznivcům, podporovatelům a sponzorům. Velice si vážíme toho, že jste v tom s námi!